امیه فرزند عبد الشمس موقعیتی که عمویش کسب نموده بود  رانمی توانست تحمل کند و

همیشه دنبال این بود از عمویش بدگویی کند و محبوبیت عمویش را از بین ببرد هر چه او

تلاش می کرد محبوبیت عمویش را کمتر کند بر محبوبیت عمویش افزوده می شد .

آتش حسد دلش را فرا گرفته بود تا جایی که عمویش را وادار می کند در معیت هم نزد

کاهنی بروند و کاهن از هر کسی تعریف کرد ان شخص زمام امور را بدست بگیرد .

با اصرار وی عمویش با دو شرط تقاضا را می پذیرد:

الف-  هر کدام محکوم شد صد شتر در ایام قربانی َ قربانی کند .

ب- طرف مغلوب تا ده سال مکه را ترک کند .

وقتی نزد کاهن می روند برخلاف امیه کاهن از عمویش تعریف می کند و او مجبور

می شود مکه راترک کند و در شام اقامت می گزیند این امر هم موجب اختلاف شده و

هم موجب نفوذ امویان در شام می شود .

ابن ابی الحدید از این اختلاف که عظمت و بزرگی بنی هاشم و حقارت بنی امیه را نشان

می دهد پرده بر می دارد نقل می کند در مجلسی یزید به همراه پدرش معاویه از اجداد

خود تعریف نموده و به انان فخر می کند که عبدالله ابن جعفر می گوید به کدام یک از

نیاکانت به من مباهات می کنی ایا به ان کسی که به ما پناه اورده بود یا عبدالشمس که ما

او را کفالت میکردیم یا امیه....

معاویه سعی می کند با زیرکی خاصی این بحث را تمام کند و سخنان او را تایید نموده و

می گوید به موجب قرادادی که بسته شد امیه ده سال نزد بنی هاشم بندگی می کرد.

دومین عامل اختلافات امتیازاتی بود که ویژه بنی هاشم بود :

آن امتیازات عبارتند از

الف - اراسته بودن بنی هاشم به علم و فضیلت :حتی در ادامه کار نبوت و امامت هم

ازاین خاندان مشاهده شد  است .

اقا امیر مومنان در سخنان جامعی بیان می کند کجایند ان افرادی که ادعا می کردند انان

راسخ درعلم هستند نه ما  . که این ادعای خودر ا به دروغ و از راه ظلم وستم به ما

نشان می دادند و خدا ما را بر انان برتری داد و چیزهایی به ما عطا کرد که در مقابل

انان را محروم کرد.

ب- تقوا و پاکی و اصالت خانوادگی و حسب و نسب بو ده است که ایه هل اتی در شان

انان امده است اما بنی امیه زندگی ننگینی داشتند .

ج-- شایستگی های فردی : بنی هاشم علاوه بر اینکه از نظر معنوی و اخلاقی برتر بودند

زیبایی های ظاهری هم داشتند حسن صورت ، حسن فصاحت و بلاغت .

این جمال و کمال در زندگی الوده بنی امیه وجود نداشت و همین امر ارامش بنی امیه را

از بین برده بودو اتش حسد وکینه در درونشان شعله ور شود.


این عوامل موجب شد زمینه های کینه ورزی و قیام عاشورا بوجود بیاید با دعوت اشکار

پیامبر اسلام اختلافات شعله ور شد .

اسلام با تجارت ، رباخواری و زر اندوزی بنی امیه مخالف بود و اسلام را مانعی برای

خود می دانستند .

۹۰/۹/۵اتاق تالار ایه های انتظار

 


 

نوشته شده توسط آل یاسین در یکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ ساعت 16:23 موضوع ریشه های قیام عاشورا- استاد مبین | لینک ثابت