واقعة عجيبي كه به عنوان يك معجزه، امضاي الهي را بر خط پايان غدير ثبت كرد جريان

«حارث فهري » بود.

در آخرين ساعات از روز سوم به همراه دوازده نفر از یارانش نزد پيامبر ( صلوات الله علیه )

آمد و گفت: «اي محمد! سه سؤال از تودارم:

آيا شهادت به يگانگي خداوند و پيامبري خودت را از جانب پروردگارت آورد هاي يا از

پيش خود گفتي؟

آيا نماز و زكات و حج و جهاد را از جانب پروردگار آورد هاي يا از پيش خود گفتي؟

آيا اين علي بن اب يطالب كه گفتي «من كنت مولاه فعلي مولاه... » از جانب پروردگار گفتي

يا از پيش خود گفتي ؟»

حضرت در جواب هر سه سوال فرمودند: «خداوند به من وحي كرده است وخطبه حضرت

رسول اکرم(صلوات الله علیه ) در غدیر خم واسطه بين من و خدا جبرئيل است و من

اعلان كننده پيام خدا هستم و بدون اجازه پروردگارم خبري را اعلان نمي ك‌نم. »

حارث گفت: «خدايا ، اگر آنچه محمد مي گويد حق و از جانب توست سنگي از آسمان بر ما ببار

يا عذاب دردناكي بر ما بفرست. »

و در روايت ديگر چنين است: «خدايا ، اگر محمد در آنچه مي گويد صادق وراستگو است

شعله هاي از آتش بر ما بفرست. »

همين كه سخن حارث تمام شد و به راه افتاد خداوند سنگي را از آسمان براو فرستاد كه

از مغزش وارد شد و از دبرش خارج گرديد و همانجا او را هلاك كرد.

در روايت ديگر: ابر غليظي ظاهر شد و رعد و برقی بوجود آمد و صاعقه هاي رخ داد و

آتشي فرود آمد و همه آن دوازده نفر را سوزانيد.

بعد از اين جريان، آيه «سَأَلَ سَائِلٌ بعَِذَابٍ وَاقِعٍ ، لِّلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ... " نازل شد.

پيامبر (صلوات الله علیه )به اصحاب ان فرمودند: آيا ديديد و شنيديد؟

گفتند:آري.

و با اين معجزه، بر همگان مسلم شد كه «غدير » از منبع وحي سرچشمه گرفته و يك فرمان

الهي است.

 


 

نوشته شده توسط آل یاسین در سه شنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۰ ساعت 9:20 موضوع مناسبت های مذهبی | لینک ثابت