اثر اول :  دروغ موجب فساد و تباهی ایمان است .

حضرت علی علیه السلام از دروغ کناره بگیرید زیرا موجب تباهی ایمان است.

امام صادق علیه السلام دروغ موجب تخریب ساختمان ایمان است.

اثر دوم : انسان به سمت کفر گرایش پیدا می کند.

پیامبر  صلوات الله علیه : بنده ای دروغ می گوید فاجر می شود و وقتی فاجر

شود کافر می شود و قتی فاجر شود جایگاهش جهنم است.

اثر سوم : انحراف از حق

اثر چهارم : دور شدن فرشته رحمت از انسان.

پیامبر صلوات الله علیه : دروغ موجب می شود فرشته رحمت خدا از انسان

دور می شود.

اثر پنجم  : باز شدن دری از درهای نفاق به روی انسان .

اثر ششم  :  به موجب روایتی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه  دروغ زیاد

ابهت انسان را می برد.

اثرهفتم : انسان را در دنیا و اخرت خوار می کند.

اثر هشتم : موجب روسیاهی است .

اثرنهم  :  موجب فساد و تباهی است .

اثر دهم : موجب نقصان روزی است .

در روایت است  : رابطه بین دو رفیق به هم نمی خورد مگر به موجب گناهی

که یکی از ان دو انجام می دهد.

                                        ۵-۷-۹۰ اتاق گفتمان دینی


 

نوشته شده توسط آل یاسین در سه شنبه پنجم مهر ۱۳۹۰ ساعت 15:51 موضوع مباحث اخلاقی | لینک ثابت